Tommy Kaira ZZ

ZZ

雑誌広告デザイン

トミーカイラZZの雑誌広告用のデザインを担当しました。

Client:オートバクス様
Design : Nobuhisa Yuki